Skip links

Kazandıklarınızdan
iyilikler sosyal paylaşımlar sürdürülebilir çalışmalar
için pay ayırıyor musunuz?

Ürünler üretiyorsunuz, satıyorsunuz… Satın alanları oluşturan topluma ne bırakıyorsunuz?
Müşterilerinizin ürettiklerinize ödedikleri ücretlerin içinde sizin kurumunuzun topluma sorumluluğu vardır.
Kazanılan gelirler için yapılan iyilikler de doğru ve hassas bir dille anlatılmalıdır.

HAKKIMIZDA İLETİŞİM